เดินทางไปส่งนายนราธิป บุญมา  รองผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมเดินทางไปส่งนายนราธิป บุญมา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เพื่อไปช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ศรีสว่าง