ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองเลย มาช่วยทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ ทำความสะอาดพื้นถนน และพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคารเรียนและพื้นถนน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน