เทศบาลเมืองเลย มาช่วยพ่นยาป้องกันยุง

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองเลย มาช่วยพ่นยาป้องกันยุง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน