รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนองผักก้าม  รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ พร้อมจำหน่ายชุดพละและชุดนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓