ครูร่วมใจปลูกทานตะวัน บริเวณหน้าโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  ร่วมใจปลูกทานตะวัน บริเวณหน้าโรงเรียน