กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ครูละนักเรียนโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม ่วมกันทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่วัดสุธัมมิการาม บ้านหนองผักก้าม อำเภอเมือง จังหวัดเลย