คณะครู อบรมการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖ บริษัททรูมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ของทรูในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม