กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นแบบเรียบง่ายในช่วงป้องกันเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด ๑๙ ที่บริเวณหน้าเสาธง หลังกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า