รด.จิตอาสาร่วมใจพัฒนา

รด.จิตอาสาชั้นปีที่ และ ๓ ร่วมกับ รด.น้องใหม่ชั้นปีที่ ๑ ช่วยกันกำจัดวัชพืชและพรวนดินต้นทานตะวันบริเวณหน้าโรงเรียน