นักเรียนเข้าค่ายต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักเรียนแกนนำต้านยาเสพติดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายต่อต้านยาเสพติด ที่ค่ายทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘