นักเรียนได้รับรางวัลกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด และกีฬาเบตอง

มื่อระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของกรมพลศึกษา ที่จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกรมพลศึกษา ประเภท ก.ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี และรางวัลอันดับ ๓ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกรมพลศึกษา ประเภท ก.ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
และเมื่อวันที่ ๒-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักกีฬาเบตอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเบตองนักเรียนระดับจังหวัด ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
และรางวัลอันดับ ๓ กีฬาเบตองนักเรียนระดับจังหวัด ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี