นักเรียนได้รับรางวัล กีฬาวอลเลย์บอล

มื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย และได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓