นักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันกรีฑา

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเลย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับรางวัล
-เหรียญทอง วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
-เหรียญเงิน วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
-เหรียญเงิน วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
-เหรียญทองแดง วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี