นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ -๒ กันยายน ๒๕๖๓ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเลย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับรางวัล
-ชนะเลิศ รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย
-ชนะเลิศ รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง
-รองชนะเลิศอันดับ๑ รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย
-รองชนะเลิศอันดับ๑ รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง
"วิชาการเป็นศรี ดนตรีเป็นสง่า กีฬาเป็นเลิศ"