รองนายกนายกเทศมนตรีเมืองเลย ได้พบนักเรีย

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นางวาสนา จิรนาถ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย ได้พบปะนักเรียนและคณะครูหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม และมอบหนังสือ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอิสานเหนือให้ห้องสมุดโรงเรียน และมอบเสื้อผ้าให้ นร.ที่ขาดแคลน