นักเรียน รับการอบรมมารยาทงามตามอัตลักษณ์

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการอบรมมารยาทงามตามอัตลักษณ์ ณ วัดสุธัมมิการาม