ักศึกษาวิชาทหารอบรมการปฏิบัติหน้าที่จราจร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการอบรมการปฏิบัติหน้าที่จราจร จากวิทยากรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองเลย ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม