ร่วมร้องเพลงชาติวันพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมแถวบริเวณหน้าเสาธงกับนักเรียน เพื่อร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม