ร่วมใจทำบุญถวายกฐินสามัคคี

เมื่อวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมใจทำบุญถวายกฐินสามัคคี ณ ัดสุธัมมิการาม อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย