ประชุมกลั่นกรองการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายชวลิต จบดี รองปลัดเทศบาลเมืองเลย พร้อมคณะ ร่วมประชุมกลั่นกรองการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม