ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรด และแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย

เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรด และแขงขันกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย