ทำบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมทำบุญ รับพร และใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม