นักศึกษาวิชาทหารร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ วีรกรรมบ้านหมากแข้ง และร่วมรับทุน พี่ทหารสานฝัน จาก รอง ผบ.มทบ.๒๘ ที โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา