พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายนิคม สุระเกตุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย เป็นประธานมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมในพิธี และรับมอบทุน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม