ผบ.หน่วยฝึก ตรวจเยี่ยมการเรียนออนไลน์ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ พ.ท. ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘ พร้อมด้วยคณะ มาตรวจเยี่ยมการเรียนออนไลน์ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม