นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันมือใหม่หัดเล่นหุ้น

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันมือใหม่หัดเล่นหุ้น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย