ทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม