กิจกรรมกีฬาภายใน "หนองผักก้ามเกมส์"

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "หนองผักก้ามเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม