นักศึกษาวิชาทหาร ได้รับรางวัลการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และมอบธงสถานศึกษาวิชาทหาร

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖ พันโท ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘ เป็นตัวแทนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มอบรางวัลชมเชย การผลิตสื่อสร้างสรรค์และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ “๕ คำสอนที่ยังอยู่ในใจเด็กไทย” จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และได้รับสมทบอีก ๑,๐๐๐ บาท จาก ผบ.หน่วยฝึกฯ ที่ห้องประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และในโอกาสเดียวกันนี้ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้มอบธงสถานศึกษาวิชาทหาร ของโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ให้กับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘ เพื่อประดับและเป็นเกียรติยศกับหน่วยฝึกฯ