รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เยี่ยมชม ชมรม TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะเยี่ยมชม ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองผักก้าม ที่โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนองผักก้าม