โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี มาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ที่ห้องประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม