เดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย เดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔