นักเรียนชั้น ม.๔ อบรมการตัดภาพวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะวิทยากร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรม “การพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางคอมพิวเตอร์นำไปสู่การปฏิบัติจริง” โดยใช้โทรศัพท์มือถือตัดต่อวีดีโอ การตัดภาพวีดีโอจากพื้นสีเขียว และการเขียนสตอรี่บอร์ดให้กับนักเรียนชั้น ม.๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม