ผู้บริหารและครูร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด