พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียน

เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายอัครเดช ดอกไม้ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเลย เป็นประธานในพิธี ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม