รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และซื้อชุดพละ พร้อมกระเป๋านักเรียน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม