ประชุมเตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม