ตรวจสอบ ติดตาม การเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม