นักเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ที่บริเวณหน้าอาคารโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม