นักเรียนรับการตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑

เมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  ได้เข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย