ารก่อสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ำ และสนามฟุตซอล

โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง เป็นแบบอาคารเรียน ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอนกประสงค์หลังใหม่อีก ๑ หลัง พร้อมห้องน้ำนักเรียนใหม่อีก ๒ หลัง และสนามฟุตซอลแบบมีหลังคาโดม และกำลังปรับพื้นที่เพื่อสร้างโรงจอดรถสำหรับนักเรียน