รประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูชำนาญการ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายนราธิป บุญมา รองผู้อำนวยการ รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  และางสุประวีณ์ แก้วดวง รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม