ความคืบหน้าการสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม

รายงานความคืบหน้าการสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เสร็จสิ้นไปแล้วกว่า ร้อยละ ๘๐ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔