ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ของเทศบาลเมืองเลย

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ของเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสมทบทุนสร้างฌปานสถาน ที่วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย