ร่วมใจทำกิจกรรม Big cleaning day

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักกก้าม ได้ร่วมใจทำกิจกรรม Big cleaning day เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔