ล้างถนนภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองเลย มาช่วยฉีดน้ำล้างถนนภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้