โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักกก้าม เปิดเรียน On site วันแรก

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมสังเกตุการณ์ในการเปิดภาคเรียนแบบ On site วันแรกในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักกก้าม และผู้บริหารสถานศึกษาได้ชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ให้กับนักเรียนหลังกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า