แนะแนวการสอบเข้านักเรียนนายสิบ ให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๘ ได้เข้ามาแนะแนวการสอบเข้านักเรียนนายสิบ ให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม