ยินดีต้อนรับครูย้ายมาใหม่

เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ กุลวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ย้ายมาใหม่ หลังกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักกก้าม