ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร ครู นักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมบริจาคโลหิต ที่บิ๊กโฮมเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย